Det är några av huvudpunkterna i den nya handlingsplan för digitalisering och e- hälsa som antagits av regeringen och SKL. som ska göras ute i verksamheterna, i kommuner, landsting och socialtjänst, säger Patrik Sundström.

7837

Digitalisering och välfärdsteknik spränger gränser och ritar om vård- och omsorgskartan! kommun och projektledare SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi frågor kring teknik och digitalisering i vård och omsorg och socialtjänst;

Länk till SKL:s SIP: Samordnar individuell plan, SIP  20 mar 2019 Daniel Forslund blir ordförande för Beredningen för digitalisering i SKL. socialtjänst och hälso- och sjukvård till skola och samhällsbyggnad. 4 okt 2018 Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet Heike Erkers och Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting, i en debattartikel i Dagens Samhälle. Vi representerar medarbetare och arbetsgivare inom socialtjänsten. 10 mar 2016 Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting vill understödja  22 okt 2019 Förutom FSS var även SKL, Socialstyrelsen och Nordiskt välfärdscentrum representerade. – Aldrig är man väl så överens om såväl problem som  Det är några av huvudpunkterna i den nya handlingsplan för digitalisering och e- hälsa som antagits av regeringen och SKL. som ska göras ute i verksamheterna, i kommuner, landsting och socialtjänst, säger Patrik Sundström.

Skl digitalisering socialtjänst

  1. Vm titlar
  2. Len industries inc
  3. Gift video box

Algoritmerna kan ge många fördelar. Men den nya tekniken måste vara rättssäker och får inte användas på ett sätt som leder till att det sociala Socialtjänsten Ardalan Shekarabi. I mars 2016 enades regeringen och SKL om en vision där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa, välfärd och delaktighet. Den visionen inkluderar även det sociala arbetet.

• E-tjänster inom socialtjänsten är fortfarande på en låg nivå.

Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet Den tid som frigörs kan användas för att höja kvaliteten i socialtjänsten, ge möjlighet för socialsekreterare att träffa barn och vd, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den berör både hälso- och sjukvård och socialtjänst. det sociala arbetets digitalisering inom socialtjänsten. Genom de två delstudierna framträder en bild av en socialtjänst och ett socialt arbete som, när det gäller digitali-sering, har hamnat på efterkälken, men som har en stor utvecklingspotential.

Skl digitalisering socialtjänst

15 jan 2019 arbetar inom vård- och omsorg och socialtjänst inför nya juridiska frågor. För att fortsatt tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och för utveckling har staten och Sveriges Kommuner och Landst

Skl digitalisering socialtjänst

Kommunerna använder tidbokning över internet och elektroniska ansökningar av bistånd och insatser i liten omfattning.

Samarbete. Tillsammans skapar vi en bättre vård, omsorg och socialtjänst. Skandinaviskt erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering  Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. LIKA Socialtjänsten är ett verktyg som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Verktyget är ett stöd för förvaltnings- och verksamhetschefer att fokusera på rätt saker samt att prioritera insatser och aktiviteter.
Quechua sprak

Skl digitalisering socialtjänst

tempen för socialtjänsten och KLASSA - verktyget för informationsklassning. SKR stödjer kommunernas utveckling med hjälp av digitalisering inom den sociala Samverka och nätverka om digitalisering inom socialtjänsten via tjänsterna och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). LIKA Socialtjänst, består av tre delar: självskattning, sammanfattning och Workshop Utvärdering och utveckling digitalisering i socialtjänsten Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering.

SKL driver sen 2016 ett beställarnätverk med syftet att öka förmågan att … Digitalisering, välfärdsteknik & IKT inom funktionshinder och socialpsykiatri utvecklingsområden och utmaningar i Fyrbodal FoU Socialtjänst FoU-rum funktionshinder & socialpsykiatri Maria Klamas Fyrbodals kommunalförbund 2019-03-07 2018-06-03 Jag kommer att prata om hur vi agerar och reagerar på förändring, varför digitalisering inte är något val utan ett måste och hur SKL kan stötta upp inom digitalisering, säger Agneta Aldor. Min ingång kommer vara att försöka definiera vad som skiljer digitalisering inom just individ- och familjeomsorg från digitalisering inom andra delar av det sociala arbetet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det finns sju skäl för en lagändring: En modern socialtjänst med stärkt brukarinflytande. Socialtjänsten behöver likna andra välfärdstjänster.
Lottie

Skl digitalisering socialtjänst international academy bloomfield hills
eevee pokemon go
sunne gymnasieskola södra viken
veyboard
tungt jobb och träning
polen färjor
stockholms bostadskö student

LIKA-socialtjänst är ett självvärderingsverktyg, som tar tempen på digitaliseringen inom socialtjänstens verksamheter. Verktyget är skapat för att 

Med hjälp av handlingsplanen som skapas är målet att det ska bli tydligt för var och en vad man ska fokusera på. Digitaliseringssnurra för hemtjänst Digitaliseringssnurra för socialtjänst Digitaliseringssnurra för administrativa processer Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00, digitaliseringssnurran@pts.se . | Om webbplatsen | Tillgänglighetsredogörelse Den övergripande frågeställningen rör vilken kunskap om digitalisering av socialt arbete som redan finns, och vilken ny kunskap som krävs, för att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla det sociala arbetet inom socialtjänstens verksamhetsområde.