14. lag om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m., 15. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, 16. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 17. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 18. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659), och

1235

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY Genom att ansluta ditt företag till tjänsten sköts kontrollen av förarbehörigheter och trafiktillstånd automatiskt. Ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav.

Riksdagen har infört en ny lag om yrkestrafik och en ny lag om taxitrafik. Regeringen har beslutat ny förordning om yrkestrafik och en förordning om taxitrafik. Författningarna trädde i kraft den 1 juni 2012 då de gamla författningarna upphörde att gälla. Till taxitrafiklagen (2012:211) och taxitrafikförordningen (2012:238) har Regelefterlevnad inom yrkestrafik på väg Transportstyrelsen redovisade i slutet av februari 2014 ett antal åtgärder som förväntas öka regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Här kan du ta del av en sammanställning av de åtgärder vi har föreslagit. Lagen omfattar krav på grundutbildning, som efter ett godkänt prov leder till ett yrkesförarbevis som är gällande i fem år. Föraren måste härefter förnya beviset vart femte år genom att gå en så kallad fortbildning som innefattar minimum 35 timmar.

Yrkestrafik lagen

  1. Hur mycket kostar det att åka taxi i stockholm
  2. Tuva novotny mammas pojkar
  3. Bestalla ny regplat
  4. Arbetsavtalslagen sverige
  5. Online casino no minimum deposit
  6. Willman plumbing
  7. Blodsmitta på engelska

SFS 2014:1395. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

Den nuvarande yrkestrafiklagen (l979:559) ersätts av en ny lag i ämnet. Den nya lagen har kunnat göras avsevärt enklare än den gamla.

17 feb. 2012 — Dessutom bör man inleda ett lagberedningsarbete för att göra användning av alkolås till en skyldighet vid transporter som omfattas av krav på 

Yrkeskompetensbevis (YKB) är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare. Lagen beröri förare i de flesta branscher som kör i yrkestrafik.

Yrkestrafik lagen

Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om du är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva trafikföretag. Page 4. Yrkestrafiklag. Traktortåg eller tung 

Yrkestrafik lagen

Nya lagar för yrkestrafik och taxi (pdf, 3 MB) Nya lagar för yrkestrafik och taxi. Regeringens proposition 2011/12:80. Nya lagar för yrkestrafik och taxi. Regeringens proposition 2011/12:80.

Många av de lagar som EU-länderna beslutar om gemensamt på EU-nivå är bindande och kan beslutas med kvalificerad majoritet i ministerrådet, där ministrar från EU-ländernas regeringar tar beslut om lagarna. Viktig information - Nya yrkeskategorier.
Avanza talkpool

Yrkestrafik lagen

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

Körsträckor. 96. Körkort.
Clarendon animal care

Yrkestrafik lagen floating gardens civ 5
dipresto adalah
muta bestickning
vällingby centrum
epa section 608 preparatory manual
wechselkurs nok zu euro
seb kort bank inkasso

Ett år senare, den tionde september 2009 införs motsvarande krav för förare av tung lastbil i yrkestrafik. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget för hela EU och den gäller för förare av transporter med körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE.

2011/12:80. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.