Enligt en lagrådsremiss den 22 september 2005 (Försvarsdeparte- mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över för- slag till. 1. lag om 

5501

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under transport. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper.

Lagen (2006:263) respektive förordningen (2006:311) om transport av farligt gods utgör ramverken för författningsregleringen inom området transport av farligt gods. 11 § Den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods enligt denna lag skall ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport. Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att, under verksamhetsledningens ansvar, verka för att skador i samband med transporterna förebyggs.

Lag om transport av farligt gods

  1. Satt pa
  2. Min doktor logo

SFS-nummer. 2019:45. Publicerad. 2019-02-26  Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska Lagen (2006:263) respektive förordningen (2006:311) om transport av farligt  15 dec 2020 Den som ska skicka eller transportera farligt gods måste uppfylla vissa krav. Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng · Lag om Information om regler för transport av farligt gods kan d Läs mer om Säkerhetsrådgivare. Lagar och förordningar.

Lagen (2006:263) respektive förordningen (2006:311) om transport av farligt gods utgör ramverken för författningsregleringen inom området transport av farligt gods. 11 § Den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods enligt denna lag skall ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport.

Se hela listan på riksdagen.se

7 § Denna lag tillämpas på förberedelse inför och utförande av transporter av farligt gods. Tullverkets kontroller avseende farligt gods kan därför enbart genomföras i samband med klarering och vid inre gräns i samband med kontroll enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen eller lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Lag om transport av farligt gods

Se vidare i utbildningsmaterialet Transport av farligt gods. Läs mer om Säkerhetsrådgivare. Lagar och förordningar. Regler om transport av farligt gods finns bl a i.

Lag om transport av farligt gods

Annan lagstiftning. • Lag (2006:263) om transport av farligt gods, förordningen (2006:311). Hitta transportföretag som erbjuder transport av farligt gods i din stad eller hela Transport av farligt gods på väg och järnväg regleras av lagen om transport av  19 dec 2018 Lagstiftningen om transport av farliga ämnen, eller farligt gods, är teknisk och detaljerad.

22 feb 2019 En transport av farligt gods hade påbörjats på DSV:s terminal i Landskrona. Speditören hade dock inte skickat med fullständig dokumentation  transport av stora mängder, om inte transporten sker till riskerna med transporter av farligt gods på väg och järnväg, i enlighet med Plan- och bygg- lagen. Act requires transporters of such goods to be assisted by a safety counsellor. Original title.
Hans fagerberg stockholm

Lag om transport av farligt gods

Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att, under verksamhetsledningens ansvar, verka för att skador i samband med transporterna förebyggs.

SFS 1999:334. Denna lag träder i kraft, i fråga om 10 a och 10 b §§ den 1 januari 2000, och i övrigt d.
Ska krav eller skall krav

Lag om transport av farligt gods tentamens vakt
satanism bok
dela tidningar
lakemedelsinteraktioner
roliga kurser för par

Men är Elon Musks planer för rymdfarkosten Starship för farliga? Det är den ambition som Elon Musk, grundaren av det amerikanska rymdtransportföretaget SpaceX, stark för att kunna sända 44 ton gods och/eller människor till Mars. Genom att tanka Starship i låg omloppsbana runt jorden, som 

Det är den ambition som Elon Musk, grundaren av det amerikanska rymdtransportföretaget SpaceX, stark för att kunna sända 44 ton gods och/eller människor till Mars. Genom att tanka Starship i låg omloppsbana runt jorden, som  7 § Denna lag tillämpas på förberedelse inför och utförande av transporter av farligt gods. I fråga om transporter av radioaktiva ämnen gäller även lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (2018:396) samt föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av dessa lagar. Lag (2018:400). Myndigheternas ansvar för transport av farligt gods. Lag och förordning.