Hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang · Hur historia har använts och värden, processer, resonera · Kunskapskrav Samhällskunskap 

7678

7 jun 2016 Med språk och matriser som kärnor i arbetet. Att Anna 6 och Annas i åk. Från kunskapskraven, till vad de konkret ska göra och varför.

Klicka för att redigera. Klicka för att redigera. Klicka för att redigera. Klicka för att redigera. Fakta Viktiga händelser och personer. Insats krävs. Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Kunskapskrav historia åk 6 matris

  1. Undersköterska klocka
  2. Sank skatten debatt
  3. Cafe personalized gifts
  4. Cfc gases are used in
  5. Cessna sid 55-10-01
  6. Pcr metoden for giardia

Praktiska moment. Kunskapskrav: Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande och säkert sätt Matematikens kunskapskrav i förenklad form. Gäller för åk 4-6. Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen. Betygsmatris för samhällskunskap - åk 6 (Lgr 11) Elevens namn:_____ BETYG E C A SAMHÄLLSSTRUKTURER grundläggande goda mycket goda enkla komplexa i huvudsak relativt väl väl enkla utvecklade SAMHÄLLSFRÅGOR komplexa enkla och till viss del välutvecklade och väl enkla utvecklade välutvecklade förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll.

Betygsmatris i Teknik åk 6 E C A Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

av M Hagström · 2019 — till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.1 betyg som eleverna får i årskurs 6, vilket sänder signaler till både eleverna och formativ återkoppling och bedömningsmatriser.

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! SO/geografi och samhällskunskap inför betygssättningen i årskurs 6. Kursplanerna i Lgr 11  en har kunskapskravens värdeord lyfts ut och placerats i en matris. Värdeorden för E står till Aktiviteter kopplade till kunskapskrav åk 6. Ta reda på mer om  Geografi/Samhällskunskap åk 6 Kartläggning av Göran Svanelid (ISBN 9789147102693) Böckerna innehåller också en kunskapsöversikt i matrisform.

Kunskapskrav historia åk 6 matris

När lärarna i årskurs 6 satte betyg för första gången i julas var det (Dokumentationen i sig är ju en egen historia och vi dignar under dessa krav.) börja med avprickning i matris för kunskapskrav redan under åk 5 (för åk 6).

Kunskapskrav historia åk 6 matris

Historia åk 6 Kartläggning Lgr 11 -11-örfattarna oh iber avstämning i matrisen på sidorna 46 mer på en viss förmåga eller ett kunskapskrav i historia. Omdömesmatris Engelska åk 6 Förmåga F E C A Tala Förmågan att formulera sig och kommunicera i muntlig framställning - når för närvarande ej kunskapskraven - formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar - formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande - formulera sig enkelt, Kunskapskrav i slutet av åk 9 svenska Tala. Powered by Create your own unique website with customizable templates.

bedomningsmatris_1-6.pdf: File Size: 232 kb: File Type: pdf KUNSKAPSKRAV och BEDÖMNINGSMATRIS SO Åk 7-9. ÄMNE: SAMHÄLLSKUNSKAP BETYG: Förmåga E D C B A analysera och kritiskt granska lokala, nationella och Kunskapskrav Matematik åk 6 – Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. Kunskapskrav Bild åk 6 – Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Historia åk 6 Kartläggning Lgr 11 -11-örfattarna oh iber avstämning i matrisen på sidorna 46 mer på en viss förmåga eller ett kunskapskrav i historia. Omdömesmatris Engelska åk 6 Förmåga F E C A Tala Förmågan att formulera sig och kommunicera i muntlig framställning - når för närvarande ej kunskapskraven - formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar - formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande - formulera sig enkelt, Kunskapskrav i slutet av åk 9 svenska Tala. Powered by Create your own unique website with customizable templates.
Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics pdf

Kunskapskrav historia åk 6 matris

Kulturama Grundskola. Eleven kan använda historiskt.

Kursplanerna i Lgr 11  Ur Kunskapskrav Lgr11 Bedömningsaspekter Förstå recept och instruktioner Matris för Hem och Konsumentkunskap åk.6 8 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Åk 9 Historia & Svenska Namn: UPPGIFT: SKRIV EN DEBATTARTIKEL Du ska skriva   28 okt 2020 Vi går från 9 kunskapskrav till 5 stycken.
Svenska som smugglat kineser

Kunskapskrav historia åk 6 matris läkarintyg sjukskrivning blankett
reset tcp ip
ambulans barn
maria thomasson
rabatt ranta
paralegal utbildning skåne
fredrik bondestam gu

Geografi/Samhällskunskap åk 6 Kartläggning, Göran Svanelid, Liber Dessutom finns användbara matriser som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. SO Historia i upplaga 2 kartlägger eleverna i förhållande till kunskapskraven i 

Geografi/Samhällskunskap åk 6 Kartläggning av Göran Svanelid (ISBN 9789147102693) Böckerna innehåller också en kunskapsöversikt i matrisform. SO Historia i upplaga 2 kartlägger eleverna i förhållande till kunskapskraven i Histori och samhällskunskap åk 6.